• Албан ёсны цахим хуудас
Энэ онд улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хийгдсэн зарим барилга байгууламж, авто замуудын нээлтийг 11 дүгээр сарын дундуур хийхээр төлөвлөж байна.

Энэ онд улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хийгдсэн зарим барилга байгууламж, авто замуудын нээлтийг 11 дүгээр сарын дундуур  хийхээр төлөвлөж байна.

2019-11-01 16:46:32