• Албан ёсны цахим хуудас
Өнөөдрийн байдлаар 170 орчим өрхийн 200.0 мянган мал Дорноговь, Говьсүмбэр, Төв, Булган, Архангай аймагт оторлож байна.

Өнөөдрийн байдлаар 170 орчим өрхийн 200.0 мянган мал Дорноговь, Говьсүмбэр, Төв, Булган, Архангай аймагт оторлож байна. 

2019-11-01 16:44:31