• Албан ёсны цахим хуудас
Мөн аймгийн Засаг даргын захирамжаар өвөлжилтийн бэлтгэл хангах, отор нүүдлийн ажлыг эрчимжүүлэх ажлын хэсгүүд гарч бүх сумдад ажиллаад ирлээ.

Мөн аймгийн Засаг даргын захирамжаар өвөлжилтийн бэлтгэл хангах, отор нүүдлийн ажлыг эрчимжүүлэх ажлын хэсгүүд гарч бүх сумдад ажиллаад ирлээ. 

2019-11-01 16:43:52