• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн төвд цамхагт гэрлүүд суурилуулсан нь хулгайн гэмт хэрэг, зөрчил буурахад нөлөөлсөн хэмээн аймгийн Цагдаагийн газрын дарга О.Ганбат шуурхай хурлын үеэр мэдээлэв.

Аймгийн төвд цамхагт гэрлүүд суурилуулсан нь хулгайн гэмт хэрэг, зөрчил буурахад нөлөөлсөн хэмээн аймгийн Цагдаагийн газрын дарга О.Ганбат шуурхай хурлын үеэр мэдээлэв. 

2019-10-29 15:50:13