• Албан ёсны цахим хуудас
Бат-Өлзий суманд шинээр тавигдаж байгаа 6.2 км авто замын ажил 65 хувьтай хийгдэж байна.

Бат-Өлзий суманд шинээр тавигдаж байгаа 6.2 км авто замын ажил 65 хувьтай хийгдэж байна. 

2019-10-29 15:12:20