• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн төвд шинээр тавигдаж байгаа 14 км авто замын ажил 90 хувийн гүйцэтгэлтэй хийгдэж байна.

Аймгийн төвд шинээр тавигдаж байгаа 14 км авто замын ажил 90 хувийн гүйцэтгэлтэй хийгдэж байна. 

2019-10-29 15:10:50