• Албан ёсны цахим хуудас
Улсын бүртгэлийн байгууллага нэгдсэн тогтолцоонд шилжсэний 10 жилийн ойн хүрээнд ХАРХОРИН суманд 2019 оны 10-р сарын 25-ны өдөр "НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР" зохион байгуулна.

Улсын бүртгэлийн байгууллага нэгдсэн тогтолцоонд шилжсэний 10 жилийн ойн хүрээнд Өвөрхангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс  2019 оны 10-р сарын 25-ны өдөр "НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР"-ийг Хархорин суманд зохион байгуулна. 

 

2019-10-24 09:53:21