• Албан ёсны цахим хуудас
Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон актын төсөлд санал авах
“24” ЦАГААР ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД ЭРХ ОЛГОХ БОЛОН ТЭДГЭЭРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨХ НИЙТЛЭГ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ.
...

2019-09-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Улсын Их Хурлаар батлуулах Арвайхээр, Тарагт сумын хилийн цэсэд өөрчлөлт оруулах тогтоолын төсөлд саналаа өгнө үү.
...

2019-09-26 12:39:32

Дэлгэрэнгүй..