• Албан ёсны цахим хуудас
Тендерийн урилга
Төрийн байгууллагуудын их засвар, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тухай
...

2019-06-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Эрүүл мэндийн салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тухай
...

2019-06-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын халаалтын зуухнуудад шүүлтүүр тавих аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулах тухай
...

2019-06-11 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх аж ахуйн нэгж сонгон шалшаруулах тухай
...

2019-06-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хаан банкнаас Онги төв хүртэлх авто замын ажлыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна
...

2019-06-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр суманд шинээр баригдах түрээсийн орон сууцны барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулах тухай
...

2019-06-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр суманд шинээр баригдах түрээсийн орон сууцны барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулах тухай
...

2019-06-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хаан банкнаас Онги төв хүртэлх авто замын ажил -ыг нийлүүлэх тухай
...

2019-06-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвд ISO-9001:2015 чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх зөвлөх сонгох тухай
...

2019-06-07 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилт, шинэчлэлийн ажлыг хийх аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулах тухай
...

2019-06-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..