• Албан ёсны цахим хуудас
Тендерийн урилга
Музейн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ ажлын зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ /шинэ/ гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
...

2020-01-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Музейн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ ажлын зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ /шинэ/ гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
...

2020-01-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
. Өвөрхангай аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Өвөрхангай, Хайрхандулаан сум/ ажлын зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ /холболт/ -ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөв
...

2020-01-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хужирт сумын 50 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ /холболт/ гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
...

2020-01-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын 320 хүүхдийн сургуулийн барилгын зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ /холболт/ гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
...

2020-01-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Шинэ суурьшлын бүсийн авто замын өргөтгөл, шинэчлэл /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ ажлын зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ /шинээр/ гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
...

2020-01-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Есөнзүйл сумын төвөөс орон нутгийн А-0301 Засмал зам хүртэлх 10.0 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Өвөрхангай, Есөнзүйл сум/ ажлын зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ /шинэ/ гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
...

2020-01-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр, Сант сумдад шинээр баригдах 240 хүүхдийн сургуулийн барилгын зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ /холболт/ гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
...

2020-01-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сумын төвийн үерийн усны далан, шуудуу /Өвөрхангай, Уянга/ ажлын зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ /шинээр// гүйцэтгэх тухай санал ирүүлэхийг урьж байна.
...

2020-01-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь Музейн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ ажлын зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ /шинэ/ -ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэ
...

2020-01-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..