• Албан ёсны цахим хуудас
Төлөвлөгөө
Улс, орон нутгийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд зохион байгуулагдах арга хэмжээний ерөнхий төлөвлөгөө
...

2019-04-10 15:55:12

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2018 оны бараа, ажил үйлчилгээ, худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө
...

2019-04-10 15:46:03

Дэлгэрэнгүй..