• Албан ёсны цахим хуудас
Авлигатай тэмцэх газраас төрийн байгууллагуудын 2019 оны “Шударга байдлын үнэлгээ”-г нийтэд мэдээлсэн. Уг дүнгээр тус аймгийн ЗДТГ-ын 2019 оны “Шударга байдлын үнэлгээ” 77.2 хувьтай үнэлэгдэж, 21 аймгаас 3-т эрэмбэлэгдэж байна.
2020-01-29 10:23:57