• Албан ёсны цахим хуудас
Шинэ төрлийн корона вирустэй холбогдуулан Авлигатай тэмцэх газраас төрийн байгууллага хандив, тусламж хүлээн авах, захиран зарцуулах чиглэлээр зөвлөмж, уриалга гаргасан. Зөвлөмж уриалгыг сумд болон холбогдох төрийн байгууллагуудад хүргүүлэв.
2020-03-10 14:28:11