• Албан ёсны цахим хуудас
Цаг үеийн мэдээлэл
Өвөрхангай аймгийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, соёлын төвийн багшийн сул орон тооны сонгон шалгаруулалтын зар
...

2019-02-12 11:18:41

Дэлгэрэнгүй..
Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр албан даалгавар гаргалаа.
...

2018-10-05 10:21:58

Дэлгэрэнгүй..
Зөвлөмж хүргүүллээ.
...

2018-06-19 15:49:00

Дэлгэрэнгүй..
Авлигатай тэмцэх ажилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж байна.
...

2018-05-14 10:18:46

Дэлгэрэнгүй..
Авлигатай тэмцэх газартай хамтран авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлуудыг зохион байгуулж байна.
...

2018-05-11 18:35:13

Дэлгэрэнгүй..
“АВЛИГАГҮЙ, АШИГ СОНИРЛЫН ЗӨРЧИЛГҮЙ, АЛБАН ТУШААЛЫН ГЭМТ ХЭРЭГГҮЙ АЙМАГ” УРИАЛГЫГ ГАРГАЛАА.
...

2018-05-10 16:22:01

Дэлгэрэнгүй..
“Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө” батлагдлаа.
...

2018-04-06 10:19:52

Дэлгэрэнгүй..
Авлигыг мэдээлэх утас: 18001969, 70321111
...

2018-01-15 09:23:49

Дэлгэрэнгүй..