• Албан ёсны цахим хуудас
Цаг үеийн мэдээлэл
Шинэ төрлийн корона вирустэй холбогдуулан Авлигатай тэмцэх газраас төрийн байгууллага хандив, тусламж хүлээн авах, захиран зарцуулах чиглэлээр зөвлөмж, уриалга гаргасан. Зөвлөмж уриалгыг сумд болон холбогдох төрийн байгууллагуудад хүргүүлэв.
...

2020-03-10 14:28:11

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албан хаагчид хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хуулийн хугацаанд гаргаж дууслаа.
...

2020-02-17 10:51:14

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албан хаагчид хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ гаргаж дуусахад 11 хоног үлдлээ.
...

2020-02-04 09:29:30

Дэлгэрэнгүй..
Авлигатай тэмцэх газраас төрийн байгууллагуудын 2019 оны “Шударга байдлын үнэлгээ”-г нийтэд мэдээлсэн. Уг дүнгээр тус аймгийн ЗДТГ-ын 2019 оны “Шударга байдлын үнэлгээ” 77.2 хувьтай үнэлэгдэж, 21 аймгаас 3-т эрэмбэлэгдэж байна.
...

2020-01-29 10:23:57

Дэлгэрэнгүй..
Авилга тэмцэх газрын гомдол, мэдээлэл хүлээн авах утас 110 болж өөрчлөгдлөө.
...

2020-01-13 16:57:43

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, соёлын төвийн багшийн сул орон тооны сонгон шалгаруулалтын зар
...

2019-02-12 11:18:41

Дэлгэрэнгүй..
Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр албан даалгавар гаргалаа.
...

2018-10-05 10:21:58

Дэлгэрэнгүй..
Зөвлөмж хүргүүллээ.
...

2018-06-19 15:49:00

Дэлгэрэнгүй..
Авлигатай тэмцэх ажилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж байна.
...

2018-05-14 10:18:46

Дэлгэрэнгүй..
Авлигатай тэмцэх газартай хамтран авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ажлуудыг зохион байгуулж байна.
...

2018-05-11 18:35:13

Дэлгэрэнгүй..