• Албан ёсны цахим хуудас
Салбар зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр
Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.05.02/
...

2018-09-07 12:41:26

Дэлгэрэнгүй..
Комисс томилох тухай /2017.04.28/
...

2018-09-07 12:40:06

Дэлгэрэнгүй..
Комисс байгуулах тухай /2017.04.18/
...

2018-09-07 12:38:24

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.04.06/
...

2018-09-07 12:36:20

Дэлгэрэнгүй..
Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2017.04.05/
...

2018-09-07 12:33:23

Дэлгэрэнгүй..
Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2017.04.05/
...

2018-09-07 12:32:35

Дэлгэрэнгүй..
Дүгнэлт гаргах тухай /2017.03.20/
...

2018-09-07 12:29:52

Дэлгэрэнгүй..
Комисс байгуулах тухай /2017.03.07/
...

2018-09-07 12:26:54

Дэлгэрэнгүй..
Шалгалтын дүнгийн тухай /2016.12.12/
...

2018-09-07 12:24:41

Дэлгэрэнгүй..
Салбар комисс томилох тухай /2016.12.07/
...

2018-09-07 12:23:07

Дэлгэрэнгүй..