• Албан ёсны цахим хуудас
Салбар зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр
Нэрсийн жагсаалт батлах тухай /2017.07.06/
...

2018-09-11 16:02:58

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэлээс хасах тухай /2017.07.05/
...

2018-09-11 16:02:21

Дэлгэрэнгүй..
Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.06.27/
...

2018-09-11 15:59:47

Дэлгэрэнгүй..
Шалгалтын дүнгийн тухай /2017.06.19/
...

2018-09-11 15:58:53

Дэлгэрэнгүй..
Салбар комисс байгуулах тухай /2017.06.14/
...

2018-09-11 15:58:11

Дэлгэрэнгүй..
Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2017.06.09/
...

2018-09-11 15:56:46

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.06.07/
...

2018-09-11 15:56:10

Дэлгэрэнгүй..
Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2017.06.05/
...

2018-09-11 15:42:44

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2017.05.04/
...

2018-09-07 12:45:39

Дэлгэрэнгүй..
Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.05.02/
...

2018-09-07 12:43:36

Дэлгэрэнгүй..