• Албан ёсны цахим хуудас
Салбар зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр
Шагналд уламжлах тухай /2018.05.22/
...

2018-11-17 12:18:13

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны нөөцийн жагсаалтад бүртгэх тухай /2018.04.03/
...

2018-11-17 12:17:34

Дэлгэрэнгүй..
Сонгон шалгаруулалтын комисс байгуулах тухай /2018.04.02/
...

2018-11-17 12:16:07

Дэлгэрэнгүй..
Тангараг өргөх төрийн захиргааны албан хаагчдын нэрсийг батлах тухай /2017.11.20/
...

2018-09-11 16:07:13

Дэлгэрэнгүй..
Салбар комисс байгуулах тухай /2017.11.15/
...

2018-09-11 16:05:32

Дэлгэрэнгүй..
Ажлын хэсэг байгуулах тухай /2017.11.13/
...

2018-09-11 16:04:41

Дэлгэрэнгүй..
Комисс томилох тухай /2017.10.09/
...

2018-09-11 16:03:55

Дэлгэрэнгүй..
Нэрсийн жагсаалт батлах тухай /2017.07.06/
...

2018-09-11 16:02:58

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын бүртгэлээс хасах тухай /2017.07.05/
...

2018-09-11 16:02:21

Дэлгэрэнгүй..
Сонгон шалгаруулалтын комисс томилох тухай /2017.06.27/
...

2018-09-11 15:59:47

Дэлгэрэнгүй..