• Албан ёсны цахим хуудас
Захиргааны хэм хэмжээний актын төслийн санал асуулга
Д/д       
Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл
Актын төслийн танилцуулга
Санал өгөх хаяг
Санал авч дуусах хугацаа
1.
Энгийн хог хаягдлыг цэвэрлэх, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, булшлах журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг энд дарж харна уу.    
2019.05.15
2.
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
10.
 
 
 
 

 

2018-05-24 15:34:24