• Албан ёсны цахим хуудас
Архи, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх
Архи согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авсан иргэд, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт-2020 он
...

2020-12-28 17:08:41

Дэлгэрэнгүй..
Архи согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авсан иргэд, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт-2018-2019 он
...

2019-10-31 17:51:25

Дэлгэрэнгүй..
Архи согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгасан иргэд, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт-2018-2019 он
...

2019-10-31 17:37:51

Дэлгэрэнгүй..
Архи согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгасан иргэд, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт-2017-2018 он
...

2018-11-16 11:33:42

Дэлгэрэнгүй..
Архи согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авсан иргэд, аж ахуйн нэгжийн жагсаалт-2017-2018 он
...

2018-11-16 11:32:55

Дэлгэрэнгүй..
Архи согтууруулах ундаа худалдах, үйлчлэх цэгийн тусгай зөвшөөрлийн судалгаа.
...

2018-05-28 10:26:39

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн архи согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй иргэд, аж ахуйн нэгжийн судалгаа
...

2018-05-20 19:13:18

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн худалдаа, үйлчилгээний цэгүүдэд согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам
...

2018-05-18 18:50:33

Дэлгэрэнгүй..