Албан ёсны цахим хуудас
1. Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөхөх иргэнийг сонгон шалгаруулах мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэн иргэдийг аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 2018 оны 12 дугаар сарын 18, 19-ний өдрүүдэд 09.00-12.30, 14.00-18.00 цагийн хооронд бүртгэнэ.      2. Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралдаанаар аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны “Бүтээлч Өвөрхангай -2020” хөтөлбөр"-ийн хэрэгжилтийн тухай хэлэлцэж, 97.2 хувь буюу “хангалттай сайн” гэж үнэллээ.     3. "Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2018 оны үндсэн чиглэл"-ийн хэрэгжилтийг 93.8 хувийн биелэлттэй хэмээн дүгнэв.    
Санал асуулга
Сайтын хандалт