Албан ёсны цахим хуудас
1. Авлигыг мэдээлэх утас:1800-1969 энгийн утасны тарифаар. Авлигагүй нийгмийн төлөө хамтдаа     2. Авлигатай тэмцэх газрын ажлын хэсэг Уянга суманд ажиллаж байна.      3. Авлигагүй, ашиг сонирхлын зөрчилгүй, албан тушаалын гэмт хэрэггүй аймаг болоход иргэд, олон нийтийн хяналт, оролцоог нэмэгдүүлж байна.    
Санал асуулга
Сайтын хандалт